Контактілер 


PolytechOnline.KZ және Webinar.Satbayev.university жүйелеріне қатысты сұрақтар


ido-help@satbayev.university

Microsoft Teams (MS Teams) қатысты сұрақтар


dis-help@satbayev.university

SSO.Satbayev.univerisity сұрақтары

or-help@satbayev.university