АвторизацияOpenID Connect


Как войти в Polytech Online?

Нажмите кнопку Open ID и введите логин и пароль от вашей учётной записи Microsoft.

Если у вас возникли трудности при авторизации, обратитесь пожалуйста на электронный адрес ido-help@satbayev.university.

------

Polytech Online-ға қалай кіруге болады?

Open ID түймесін басып, Microsoft тіркеулік жазбаңыздан логин мен құпиясөзді енгізіңіз.

Егер сізде жүйеге кіру кезінде қиындықтар немесе сұрақтар туындаса, ido-help@satbayev.university  хабарласыңыз.

------

How to login to Polytech Online?

Click the Open ID button and enter the login and password from your Microsoft account.

If you have any difficulties or questions while authorizing, please contact ido-help@satbayev.university